Структура і склад служби контролінгу

Раціональний склад служби контролінгу (СК):

- начальник служби контролінгу;

- контролер-куратор цехів;

- контролер-спеціаліст з управлінського обліку;

- контролер-спеціаліст з інформаційних систем.

Начальник служби контролінгу – найбільш кваліфікований спеціаліст із достатнім досвідом роботи на підприємстві, який «зсередини» знає, як організовані бухгалтерія і плановий відділ. Начальник СК повинен знати бухгалтерський облік і орієнтуватись в технологічних процесах роботи підприємства. Для цієї посади підійде заступник головного бухгалтера або начальник планового відділу, а також хтось із економістів підприємства. Начальник СК несу відповідальність перед його безпосереднім начальником – заступником директора з економіки (фінансовим директором), а також перед генеральним директором.

Контролер-куратор цехів – кваліфікований спеціаліст, який знайомий з організацією роботи і проблемами всіх цехів підприємства, а також з технологічними аспектами роботи кожного цеху.

Обов’язки контролера-куратор цехів:

- розробка форм збору аналітичної інформації по цехах підприємства;

- збір аналітичної (планової та фактичної) інформації з цехів (центрів відповідальності);

- обробка і аналіз отриманих даних, розробка нормативів затрат по цехах;

- розрахунок аналітичних показників діяльності цехів і підприємства в цілому;

- прогнозування виручки, витрат і прибутку за допомогою методики контролінгу;

- аналіз відхилення фактичних даних від планових, виявлення причин відхилення і встановлення винних;

- складання аналітичних звітів для фінансового директора;

- експертиза управлінських рішень, пов’язаних із витратами цехів.

На цю посаду доцільно запрошувати економістів цехів, планово-економічного відділу, бухгалтерії, фінансового відділу, служби збуту.

Контролер-спеціаліст з управлінського обліку – спеціаліст, здатний до аналітичного мислення, який володіє теорією та інструментами контролінгу, а також високим рівнем ерудиції.

Обов’язки контролера-спеціаліста з управлінського обліку:

- розробка процедур передачі даних з бухгалтерії до служби контролінгу;

- контроль за збором і аналізом фактичної облікової інформації в службі контролінгу;

- розробка пропозицій з оптимізації облікового процесу в бухгалтерії з позиції аналітичної служби;

- економічна експертиза управлінських рішень.

Контролер-спеціаліст з інформаційних систем – кваліфікований спеціаліст із відділу автоматизації, який детально знає товарооборот на підприємстві і здатний поставити задачу автоматизації контролінгової роботи.

Обов’язки контролера-спеціаліста з інформаційних систем:

- оцінка доцільності автоматизації контролінгової роботи на окремих етапах;

- оцінка варіантів і пропозицій відділу атоматизації з автоматизації контролінгової роботи;

- розрахунок та обґрунтування витрат на автоматизацію контролінгової роботи;

- розробка форм для автоматизованого збору інформації;

- оптимізація документообороту на підприємстві;

- координація роботи відділу автоматизації в області автоматизації контролінгової роботи;

- оцінка якості функціонування існуючих систем автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства і розробка пропозицій з покращення роботи цих систем.

 


Узнать ЦЕНУ выполнения дипломной, курсовой или реферата на ЗАКАЗ!