Відчуття маніпуляторів

Як стають маніпуляторами

Еверетт Шостром (1992) ввів в науковий ужиток поняття, протилежне «маніпулятору», — «актуалізує». При цьому в кожному з нас спочатку присутні певні риси і одного, і іншого. Сенс переконань Шострома бороться в собі з маніпулятором і розвивати якості того, що актуалізує.

Цьому прекрасному побажанню, проте, протистоїть істотне обстоятелъство. Уявимо, що хтось — вимушено або цілеспрямовано провів успішну маніпуляцію. Скажімо, переклав на когось свою роботу і ответственностъ за неї. Насолодився отриманим результатом. Виникла інша проблема або робота. Чи кинеться він на її виконання або, пам'ятаючи про попередній, раніше спантеличиться, як би знов перекласти все це на когось іншого?Думается, що він піде по другому шляху. А оскільки від випадку до випадку його досвід наростатиме, а з ним і мистецтво маніпулювання людьми, то він відчує смак саме маніпулювання і маніпулятивних дій. Тим більше що кожна перемога дає відчуття влади над людьми і насолоду цією владою.

Помічено, що «зі всіх пристрастей людських, після самолюбності, найлютіша — владолюбство... Жодна пристрасть не коштувала людству стількох страждань і крові, як владолюбство» (В.Г.Белінський).

Авторові доводилося не раз зустрічатися з тим, що ніякові спочатку маніпулятори через декілька років представали дійсними асами маніпуляції. Тому нам представляється, що ще більше значення для перемоги творчого початку над маніпулятивним, чим надія на внутрішню роботу, є навчання тих, що оточують мистецтву давати відсіч маніпуляторам. Сумний досвід поразок зупинить любителів поманіпулювати. Саме для цього буде дана універсальна технологія захисту від маніпулювання — корисна як для тих, що захищаються, так і (зрештою) як перешкода «зростанню» нових маніпуляторів.

Про те, що актуалізаторське начало живе навіть в душах тих, хто застосують маніпуляції, свідчить, зокрема, дослідження Р. Гаріфулліна (1997) За його даними, лише 9 % обстежених отримують душевне задоволення від своїх маніпуляцій.

Опитавши більше 300 респондентів, він встановив, що:

- грубі прийоми маніпулювання склали 12 %;

- професійне маніпулювання — 21 %;

- «виживательні» і життєві маніпуляції — 55 %.

Результати дослідження Л.І. Рюмшиної осіб з яскраво вираженою манипулявшшной спрямованістю показали наступне. Для них головне значення має максимальне розуміння власних бажань, думок, цілей спілкування, — окрім відчуттів. По відношенню до адресата спостерігається інша ситуація: неважливе розуміння відчуттів, бажань, цілей спілкування партнера. Важливо лише зрозуміти його думки. Створюється враження, що для осіб з маніпулятивною комунікативною спрямованістю обговорення проблеми — чисто раціональний процес, позбавлений чуттєвої складової. Розуміння співрозмовником для них не має особливого значення. Вони допускають розуміння партнером їх бажань, менш переважне розуміння їх цілей спілкування, неважливо, що не зрозуміли їх думки, і все це — на тлі повного заперечення важливості розуміння їх відчуттів. Іншими словами, вони вважають, що повинні чітко усвідомлювати, чого хочуть самі, зрозуміти думки співбесідника («обчислити» його), але при цьому залишитися не понятими ним. При цьому — не обертати уваги на відчуття і переживання, як власні, так і партнера, відмовитися від емоційної включеності в процес обговорення проблеми. В даному випадку можливо говорити лише про (більшою чи меншою мірою) розуміння, але не взаєморозуміння як двосторонній процес.

Отримані результати узгоджуються з відомою по літературі точкою зору щодо особистості маніпулятора і його відношення до інших і спілкуванню в цілому учених гуманістичної орієнтації.

Результати дослідження показали, що парам, де хоч би один з партнерів мав маніпулятивну спрямованість, в спілкуванні у меншій мірі, чим парам, де партнери мали інші установки в спілкуванні, вдалося порозумітися. Причому зростання вираженості маніпулятивній спрямованості зменшує можливість досягати високого рівня взаєморозуміння. Є всі підстави припускати, що це якраз і пов'язано з установкою на одностороннє розуміння і прагнення не допустити розуміння себе.

В процесі проведення даного експерименту була виділена стратегія — «псевдодіалог». Подальше дослідження показало, що саме ця стратегія забезпечує інструментальну поведінку маніпуляторів. Для неї характерні постійна зміна власної позиції, «вислизаюча» поведінка, що свідчить э закритості, недовір'ї, удаванні. Цікаво, що і С.Л. Братченко вважає, що для осіб з вираженою маніпулятивною спрямованістю в спілкуванні характерні прагнення «отримати потрібну інформацію у поєднанні з власною скритністю, нещирістю, орієнтація на розвиток і навіть "творчість" (хитрість) в спілкуванні, але одностороння — тільки для себе за рахунок іншого» .

В результаті спостереження за процесом взаємодії стало ясно, що подібну поведінку провокує недовір'я, скритність, небажання взаємодіяти і у партнера незалежно від його комунікативних цінностей. Проте слідує відзначити, що і самі особи з маніпулятивною комунікативною спрямованістю неохоче йшли на взаємодію (особливо якщо співбесідник мав таку ж спрямованість в спілкуванні), прагнули його припинити при всякій слушній нагоді. В процесі спілкування вони не перепитували партнера і не ставили уточнюючих питань. Взаємодія в таких парах проходила важко, навіть якщо формальні критерії указували на ефективне спілкування. Проте коли партнери з маніпулятивною комунікативною спрямованістю самі могли вибрати співбесідника, контролювати його і ситуацію взаємодії, вони відчували себе комфортніше. Виняток становили і пари, в яких другим співрозмоником був партнер з конформною спрямованістю в спілкуванні: вони були активні і інформаційно відкриті один одному;

На закінчення хотілося б відзначити, що особам з маніпулятивними установками в спілкуванні важко ефективно спілкуватися. Дослідження їх ціннісно-смислової сфери показувало, що зовні вони самовпевнені, соціально адаптовані і компетентні в спілкуванні. Проте зіставлення окремих граней їх особистості виявляє велику її суперечність і неузгодженість ціннісно-смислової сфери. Це і знаходить підтвердження в спілкуванні: добре розуміти себе, багато думати, але не відчувати, зрозуміти думки іншого, але при цьому залишитися не понятим ним.

Залишаючись за своєю суттю суб’єкт-об’єктними, вони можуть утрудняти спілкування приводити до конфліктів. Але якщо маніпуляції стають основними способів взаємодії, на рівні особових установок включаються в ціннісно-смислову сферу особистості, вони руйнують саме спілкування, орієнтують людину на одностороннє розуміння іншого, а не на взаєморозуміння, що є одностороннім, а тому суб’єкт-суб’єктною взаємодією. Взаєморозуміння — це завжди мета і результат спілкування, «яке обов'язково несе в собі відношення до іншої людини як до вищої цінності». І вже ніяк не можуть маніпуляції сприяти дійсній любові і дружбі. Це швидше шлях до відчуження і самотності.

Сам маніпулятор не такий досвідчений в спілкуванні. Постійний контроль за собою і іншим, страх піддатися своїм відчуттям або проникнутися переживаннями співбесідника роблять маніпулятора уразливим. Можливо, це і є його «слабкі» місця, впливаючи на яких (усвідомлено чи ні) можна руйнувати. саму маніпулятивну діяльність. Це і відбувалося в дослідженні, коли співбесідниками осіб з маніпулятивною спрямованістю в спілкуванні виступали партнери з конформними установками, своєю «вислизаючою» поведінкою (не протидіючи і постійно підстроюючись) неусвідомлено порушували цілеспрямовану діяльність маніпуляторів.