Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

Нарахування оплати праці може здійснюватися за укладеними трудовими угодами та актами приймання виконаних робіт.

Нарахування заробітної плати за щорічну або навчальну відпустку, а також при звільненні з роботи можна оформляти «Розрахунком із заробітної плати (оплати праці)» (ф. № 74)або «Розрахунком заробітної плати»(ф. № П-52), де обчислюють середній заробіток за місяць і за день, показують усі види оплати та утримань, а також визначають суму, що належить до виплати.

Усі працівники мають право на одержання допомоги за період тимчасової непрацездатності. Підставою для нарахування допомоги є листок непрацездатності (лікарняний листок). Допомогу надають за рахунок відрахувань на соціальне страхування.

Оплату праці за виконання громадських і державних обов'язків, позапланові нарахування, натуральні видачі та інші виплати, а також утримання із заробітної плати у вигляді разових авансів, згідно з виконавчими документами відображають у «Відомості інших виплат і утримань»(ф. № 74а).

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться в Журнал-ордері № 10.2 с.-г., який відкривається на місяць. У Журнал-ордері відображають нараховану заробітну плату та пов'язані з нею суми відрахувань на соціальні заходи та забезпечення майбутніх витрат. Крім того, в Журнал-ордері ф. № 10.2 с.-г. виділено окремий розділ для відображення дебетових оборотів за рахунками 47, 65, 66. Підставою для відображення дебетових оборотів є розрахунково-платіжні відомості або книга обліку розрахунків з оплати праці.

Розподіл оплати праці та відрахувань на соціальні заходи за об'єктами обліку відображається у Зведеній відомості нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку ф. № 10.2.1 с.-г. Ця відомість складається на підставі первинних документів з обліку праці, накопичувальних відомостей, журналів обліку витрат. У ній відображають кількість відпрацьованих людино-годин, суму нарахованої оплати праці та відрахувань від неї на соціальні заходи. Відомість ф. № 10.2.1 с.-г. є підставою для записів у Виробничі звіти, Відомість аналітичного обліку за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням» ф. № 10.2.4 с.-г. і складання Журнал-ордера ф. № 10.2 с.-г.

Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом розрахунків з оплати праці з робітниками і службовцями складається Зведена відомість з розрахунків з робітниками і службовцями ф. № 10.2.3 с.-г. Ця відомість заповнюється на підставі даних розрахунково-платіжних відомостей за звітний місяць або Книги обліку розрахунків з оплати праці.

У відомості ф. № 10.2.3 с.-г. узагальнюються дані в цілому по підприємству про: суму нарахованої оплати праці; суми оплати праці, виданої готівкою в поточному місяці; про розміри депонованої оплати праці; суми утримань за їх видами. За даними цієї відомості виписують чек на одержання грошей з поточного рахунка

банку, а також одержують суми утриманого прибуткового податку із заробітної плати працівників та інших утримань для перерахування до бюджету та фондів соціального страхування. За даними Відомості ф. № 10.2.3. с.-г. складають довідки про використання фонду оплати праці.

Підсумок нарахованої оплати праці за Відомістю ф. № 10.2.3 с.-г. звіряють з показниками Журнал-ордера № 10.2 с.-г. Суми виплат та утримань з оплати праці звіряють із Журнал-ордерами № 1 с.-г., № 7 с.-г., № 8 с.-г.

 

 

Контрольні питання:

1. Нормативно-правовий документ за яким визначається методологія обліку оплати праці.

2. Форми оплати праці ?

3. Види оплати праці?

4. Первинні документи по обліку оплати праці ?

5. За якими первинними документами нараховують заробітну плату у рослинництві?

6. За якими первинними документами нараховують заробітну плату у рослинництві?

7. За якими первинними документами нараховують заробітну плату за ручні роботи?

8. Визначення заробітку при погодинній формі оплаті праці?

9. Визначення заробітку при відрядній формі оплаті праці?

10. Нарахування на заробітну плату?

11. Утримання із заробітної плати?

12. Порядок розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності?

13. Порядок розрахунку відпустки?

14. Види відпусток?

15. Що таке заробітна плата?

16. На якому рахунку відображається бухгалтерський облік заробітної плати працівників?

17. Якою нормативною базою регулюються трудові відносини між працівником та підприємством?

18. Який розмір мінімальної заробітної плати нині встановлено законодавством?

19. Дайте визначення основній та додатковій заробітній платі.