ІV курс VІІ семестр

З самостійної роботи

Коротко-тематичний план

дисципліна: «Медсестринство в хірургії»

спеціальність: «Сестринська справа»

№ п/п Тема Питання Теор. Практ. Література
1. Розділ 3. Медсестринство в спеціальній хірургії. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови.   Особливості обстеження голови.     О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 235-244, О.М. Кіт «Медсестринство в хірургії»
2. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови. Природжені дефекти і пухлини м’яких тканин черепа.    
3. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї. Вади розвитку органів шиї.   О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 244-250, О.М. Кіт «Медсестринство в хірургії»
4. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї. Пухлини шиї і її органів.    
5. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї. Зоб дифузний, вузловий, токсичний.    
6. Догляд за хворими з хірургічним захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. Основні методи обстеження грудної клітки та її органів.   Оперативна корекція природжених і набутих вад і захворювань серця.     О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 255-266
7. Догляд за хворими з хірургічним захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. Запальні захворювання грудної залози.    
7. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. Доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози. Профілактичні заходи для своєчасного виявлення хворих.   О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 255-266
  Всього:   30 год.    

Тема: №1 «Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови»

І. Методичне обґрунтування:на базі набутих знань з анатомії, фармакології, сестринської справи , студентам необхідно самостійно оволодіти питаннями по особливостям обстеження голови, додаткові методи дослідження.

ІІ. Мета самостійної роботи:

Поповнити знання з методів обстеження голови.

 

ІІІ. Після вивчення теми студент повинен:

Знати:

1.Особливості обстеження голови.

2.Додаткові методи дослідження.

 

Вміти:

1.Збирати скарги пацієнта.

2.Підготувати лікарю все необхідне для спинномозкової пункції

3.Оцінювати характер температурної кривої.

4.Готувати пацієнта до додаткових методів дослідження.

 

ІV. Методичні вказівки щодо самостійної підготовки:

Збираючи анамнез при ушкодженнях голови, слід звертати увагу на обставини травмування, наявність болю, втрати свідомості, ретроградну амнезію.

При запальних захворюваннях необхідності встановити початок захворювання, вивчити його перебіг, характер температурної реакції. Ретельно досліджується нервова система, перш за все форма і реакція зіниць на світло, потім послідовно вивчаються черепні нерви, обсяг активних рухів кінцівок, наявність сухожилкових рефлексів і чутливості.

Наявність патологічних рефлексів, мозкових симптомів, зменшення обсягу рухів, тонусу м’язів кінцівок, сухожилкові і черевні рефлекси свідчать про захворювання нервової системи. Такі хворі підлягають ретельному обстеженню невропатолога.

Існують і додаткові методи дослідження.

1. Нейрорентгенодіагностика:

- звичайна рентгенографія,

- контрасні методи (грунтуються на введенні в судину або порожнину органа повітря або контрастної речовини);

- комп’ютерна томографія (дає змогу отримати пошарове зображення структур головного мозку).

2. Ультразвукові методи.

3. Електрофізіологічні методи.

4. Спинномозкова пункція.


 


Вроджені дефекти голови.

1. Мозкові грижі.

Це випинання (вихід) вмісту черепа через отвори в черепі там, де кістки не зрослися, на серединній лінії склепіння черепа. Трапляються рідко: 1 випадок на 4-6 тис. новонароджених. Грижі можуть складатися з мозкових оболон і головного мозку.

Величина грижі може бути різною. Грижа зазвичай покрита розтягнутою шкірою, збільшується, коли дитина плаче.

Лікування

Хірургічне: операція проводиться після 1-го року життя, видаляється грижа, виконується пластична операція дефекту черепа.

2. Макростомія.

Це незрощення кута рота, внаслідок чого виникає розширення ротової порожнини, одно—або двостороннє. Спостерігається постійна слинотеча.

Лікування

Пластична операція на 2-му році життя

3. Заяча губа.

Це незрощення верхньої губи. У хлопчиків трапляється удвічі частіше.

Лікування

Пластична операція на 2-3-му місяці життя.

4. Незрощення піднебіння:

- м’якого,

- м’якого + частки твердого піднебіння,

- повне однобічне,

- двостороннє незрощення – вовча паща.

Спостерігається з’єднання носової і ротової порожнини, порушуються смоктання, ковтання, мова. У новонароджених можлива аспіраційна пневмонія.

Лікування

Операція в 4-5 років.

5. Колобома.

Це коса бічна щілина від внутрішнього кута ока до верхньої губи, може бути дуже глибокою.

Лікування

Пластична операція на 2-му році життя.

 

V. Контрольні запитання:

1. Що необхідно вияснити збираючи анамнез?.....................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. При запальних захворюваннях необхідно встановити ?..................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Перелікуйте патологічні рефлекси характерні для ушкодження голови?.......................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Назвіть додаткові методи дослідження?............................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

VІ. Тести:Обведіть правильну відповідь.

1. Укажіть симптоми забою м’яких тканин голови:

а) блювання

б) втрата свідомості

в) амнезія

г) анізокорія

д) підшкірна гематома

 

2. Симптоматика струсу головного мозку зумовлено

а) ушкодження черепних нервів

б) наявністю синців на голові

в) психічним станом у момент травми

г) порушення мікроциркуляції в судинах головного мозку

 

3. Для забою мозку характерні:

а) загально мозкові симптоми

б) гематоми м’яких тканин голови

в) менінгіальні симптоми

г) вогнищеві симптоми черепних нервів

д) кровотечі зі слухового проходу

 

4. Для струсу мозку характерні

а) ретроградна амнезія

б) антероградна амнезія

в) вогнищеві симптоми

г) менінгеальні симптоми

д) симптоми лігатури

 

5. Для забою мозку характерні наявність:

а) гематоми м’яких тканин голови

б) загально-мозкових симптомів

в) вогнищевих симптомів обох пар черепних нервів

г) кровотеча зі слухового проходу