План заняття

Класифікація

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Завдання для самостійної роботи

Запитання для контролю

1. Які ознаки відрізняють представників підтипу Черепні, або Хребетні, від представників підтипу Безчерепні?

2. Чим характеризується нервова система хребетних тварин?

3. Які ви можете назвати пристосування риб до середовища мешкання?

4. Які ознаки притаманні рибам?

5. Що собою становлять плавці? Які їхні функції?

6. Що таке луска, які її функції?

7. Чим будова хребетних тварин складніша за будову безчерепних?

8. З яких відділів складається скелет кісткових риб?

9. Яке призначення зябрових тичинок і пелюсток?

10. Як відбувається кровообіг у риб?

11. З яких відділів складається головний мозок риб?

12. Які органи чуттів є у риб? Які функції бічної лінії?

13. Чому в риб густота розміщення зябрових тичинок тим більша, чим дрібнішою їжею вони живляться?

14. Які характерні ознаки хрящових риб вам відомі?

15. Як розмножуються хрящові риби?

16. Які хрящові риби можуть бути небезпечними для людини?

17. Яке значення для пересування акул має жироподібна речовина, що відкладається в печінці?

18. Які ознаки характерні кістковим рибам?

19. Яке промислове значення мають представники осетроподібних, коропоподібних, оселедцеподібних, лососеподібних та окунеподібних?

20. Чому акула, щоб втриматись на певній глибині, повинна безперервно рухатись, у той час як кісткові риби здатні нерухомо зависати у воді?

1. Знайдіть цікаві доповіді про представників Хрящових та Кісткових риб.

2. Замалюйте представників певних рядів риб, дайте коротку характеристику.

3. Зробіть добірку віршів, загадок та народних прикмет пов’язаних з рибами.

4. Зробіть добірку Кісткових та Хрящових риб Червоної книги України.

5. З підручного матеріалу розробити муляжі представників класів риб або створити невеликий «акваріум».

 

Тема: Тип Хордові. Клас Земноводні

Тип Хордові

Клас Земноводні

Ряд Безхвості

Представник Жаба озерна

 

Мета: ознайомитись з видовою різноманітністю, особливостями зовнішньої та внутрішньої будови класу Земноводні у зв’язку з пристосуванням до умов водного та наземно-повітряного середовища, з’ясувати особливості поведінки та способами захисту земноводних.

 

Обладнання: вологі препарати фіксованої жаби, муляжі скелету жаби, таблиці «Внутрішня будова жаби», таблиці «Різноманітність класу Земноводні», лупа, підручники.

 

1. Ознайомитися із загальною характеристикою класу у зв’язку з пристосуванням до напівводяного життя.

 

 

2. Ознайомитися з середовищем існування, особливостями будови та життєдіяльності представників класу Земноводні на прикладі жаби озерної.

 

3. Навчитися розпізнавати за зовнішньою будовою на вологих препаратах, рисунках, схемах ряди безхвостих і хвостатих земноводних.

 

4. Визначити роль класу Земноводні у природі та житті людини.