Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Центральна РадаТекст реферата Центральна Рада

Страница: 1 из 14

незалежність українського народу не припиняться. Це засвідчують і
визвольні змагання 40-50 -х років і діяльність національно свідомої
інтелігенції у 60-70 -х роках.
Такі основні віхи боротьби українського народу передували історичному
рішенню Верховної Ради, яка 24 серпня 1991 року прийняла Акт про
назалежність України.
Народ України першого грудня 1991 року проголосував за державну
незалежність і цим змінив установлений хід історії, засвідчив перед
усім світом, що незважаючи на жорстоке і послідовне викорення
генетичного коду ментальності нації державницька ідея не знищена.
Відновлення державності України епохальна подія не тільки для самої
України. Це одна з найвизначніших подій другої половини ХХ століття.
“Цілковита самостійність і незалежність наголошував М.
Грушевський, суть послідовне, логічне завершення запитів національного
розвитку і самовизначення будьякої народності, що займе певну
територію і має достатні нахили та енергію розвитку”.
Українському народові судилось незрівнянно довше, через тяжкі і
тривалі випробування прийти до Акту про державну незалежність. На
жертовник свободи він поклав титанічну працю і мільйони жертв своїх
синів і дочок, щоб незалежна українська держава стала реальністю [1]
Жуковський А., Субтельник О. Нарис історії України: Державне
відродження України (українська держава 1997-20рр) Бібліотечка газети
“Галичина”
Центральна Рада… На цю назву натрапляємо, читаючи монографії і
статті, археографічні видання та збірки спогадів, присвячені Історії
революції 1917 р. на Україні. Що це за організація? Як коли виникла?
Чиї класові, соціальні, політичні інтереси відстоювала? Які політичні
цілі переслідувала? На ці, як і на багато інших запитань, навіть
фахівці – історики відповісти вичерпно сьогодні, на жаль, на
можуть. Пов’ язано це за багатьма обставинами – і фізичним
знищенням учасників подій, наукових шкіл та напрямків в епоху
сталінищіни і адміністративним придушенням у 60-70 роках, і з
мертвящим півсторічним пануванням концепції та схем “Короткого
курсу Історії ВКП(б)”. Серед “білих плям” та "чорних
дірок”, на які такою багатою є вітчизняна історія, ця тема є чи
не найвизначнішою [2] Копеленко Ол. “Сто днів” Центральної
Ради – К.: ”України”, 1992.-204с. С14
Навколо Центральної Ради як у відомості громадкості, так і в
літературі нагромадилось безліч міфів і пліток, і щоб розібратись в
них потрібен не один рік не один дослідник.
Я маю намір дослідити основні моменти існування першої у новій
історії Української держави не тільки для того, щоб вичавити вузлові
проблеми, які закономірно виникають у державотворчому процесі.
Це ідеологія, на яку спиралась Центральна Рада. Це –
дослідження дуже цікавого і повчального феномена переростання
нечисленного інтелігентського гуртка у повноцінну державну
організацію. Це, нарешті, питання саме цієї державності якою вона
була. І в такому контексті важливо, хоча б побіжно,
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Узнать ЦЕНУ

Оставьте вашу заявку и Вы узнаете
ЦЕНУ выполнения диссертации, дипломной, курсовой, реферата