Читать онлайн работу по дисциплине: Полиграфия

Реферат Налоговый менеджмент на предриятииТекст реферата Налоговый менеджмент на предриятии

Страница: 3 из 8

головне.Іноді незначні деталі в оподаткуванні можуть докорінно змінити
суть впливу податку:зробити його прямопротилежним щодо
передбачуваного.
Класиф ікація податків.
За формою оподаткування всі податки поділяються на дві групи:прямі і
непрямі.
Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників,їх
розмір залежить від масштабів обєкта
оподаткування.Прямі податки
сприяють такому розподілу податкового тягаря ,при якому більше платять
ті члени суспільства,котрі мають вищі доходи.Такий принцип
оподаткування більшістю економістів світу визначається
найсправедливішим.Разом з тим форма прямого оподаткування потребує і
складнішого механізму стягнення податків,бо виникають проблеми обліку
обєкта оподаткування й ухилення від сплати.
Прямі податки поділяються на:
-реальні(земельний,на цінні папери,тощо);
-пдатки з прибутків(податок на прибуток,на спадщину,прибутковий
податок з громадян).
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг,їх розмір для
окремого платника прямо не залежить від його доходів,бо оскільки
непрямі податки включаються в ціни ,то їх платить в абсолютному
розмірі той,хто більше споживає,а більше споживає той,хто має вищі
доходи.Непрямі податки виплачуються у сфері реалізації,тобто
перекладаються на споживача:
-мито
-акцизи
-фіскальні монополії
За економічним змістом обєкта оподаткування податки поділяються на
три групи:податки на доходи,споживання та майно.
Податки на доходи стягуються з доходів фізичних та юридичних
осіб.Безпосередніми обєктами оподаткування є заробітна плата та інші
доходи громадян,прибуток,або валовий дохід підприємств.
Податки на споживання сплачуються не при отриманні доходів,а при їх
використанні.Вони спрямовуються у формі непрямих податків.
Встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна.На відміну від
податків на споживання ,які сплачуються тільки один разпри
купівлі,податки на майно стягуються постійно,доки майно перебуває у
власності.
Залежно від рівня державних структур,які встановлюють податки,вони
поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки встановлюють вищі органи влади.Їх стягнення
є обовязковим на всій території країни,незалежно від того,до якого
бюджету вони зараховуються.Згідно з їх розподілом між ланками
бюджетної системи загальнодержавні податки поділяються на три
групи:доходи Державного бюджету ,доходи місцевих бюджетів і доходи,що
розподіляються між Державним та місцевими бюджетами.
Місцеві податки встановлюються місцевими органами влади та
управління.
За способом стягнення розрізняють два види податківрозкладні й
окладні.
Розкладні податки спочатку встановлюються у загальній сумі відповідно
до потреб держави в доходах,потім цю суму розкладають на окремі
частини по територіальних одиницях,а на низовому рівніміж
платниками.Це історично перша форма стягнення податків.
Окладні податки передбачають встановлення спочатку ставок,а потім і
розміру податку для кожного платника окремо.Загальна величина податку