Читать онлайн работу по дисциплине: Медицина и здоровье

Реферат Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносинТекст реферата Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Страница: 5 из 20

активне сальдо торгового балансу, як не обов'язково збитковим є його
дефіцит. Якщо країна має активне сальдо або активний торговий баланс
протягом певного періоду, вона одержує товари і послуги за меншу
вартість, ніж вивозить за свої межі. У період меркантилізму різниця
відшкодовувалася за рахунок переказу золота, а сьогодні вона
компенсується наданням кредиту країні з дефіцитним платіжним балансом.
Якщо кредит не погашається повністю, то так званий активний торговий
баланс може фактично бути невигідним для країни з активним сальдо.
Останнім часом термін "неомеркантилізм" (neomercantilizm) вживається
щодо країн, які намагаються мати активний торговий баланс для
досягнення певної соціальної або політичної мети. Наприклад, країна
може докладати зусиль для досягнення повної зайнятості, виробляючи
продукцію понад норму, яку диктує попит всередині країни і вивозячи
надлишок за її межі. Або ж країна, можливо, намагається зберегти
політичний вплив у якомусь регіоні, постачаючи туди більше товарів,
ніж одержує звідти.
Теорія абсолютної переваги А. Сміта. Вперше політика фритредерства
була визначена А. Смітом при обгрунтуванні ним "теорії порівняльних
переваг". А. Сміт доводив, що "обмін сприятливий для кожної країни;
кожна країна знаходить у ньому абсолютну перевагу". Аналіз, здійснений
Адамом Смітом, став вихідною точкою класичної теорії, що служить
основою для усіх видів політики вільної торгівлі.
Викладена в роботі "Дослідження про природу і причини багатства
народів" (1776 р.) економічна система А. Сміта будувалася на тому, що
більш низькі витрати виробництва товару однієї нації, порівняно з
витратами виробництва цього ж товару іншої нації, означають її
абсолютну перевагу. Отже, якщо одна нація має абсолютну перевагу у
виробництві одного певного товару, а інша другого, то кожна може
спеціалізуватися у виробництві і торгівлі таким товаром, витрати
виробництва якого найменші.
Проте, продовжуючи ці міркування до кінця, можна дійти висновку: якщо
країна може знайти за кордоном усе, що потрібно, за меншу ціну і без
обмежень, то в її інтересах одержувати За кордоном все. А чи робитиме
щось вона сама для продажу? Ніщо цього не гарантує. Але яким чином
вона розраховуватиметься за те, що купуватиме? Отже, теорія абсолютної
переваги заводить у безвихідь.
Теорія відносної переваги Д. Рікардо Р. Торренса. Р. Торренс у
"Нарисах про зовнішню торгівлю зерном" (1815 p.), а також Д. Рікардо в
дослідженні "Початок політичної економії й оподаткування" (1817 р.)
виводять класичну теорію з безвиході. Вони показують, у яких межах
можливий та бажаний обмін між двома країнами, виділяючи критерії
міжнародної спеціалізації. В інтересах кожної країни спеціалізуватися
на виробництві, в якому вона має найбільшу перевагу або найменшу
слабкість і для якого відносна вигода є найбільшою, їхні міркування
знайшли своє відображення в так званому принципі, або теорії,
порівняльних переваг.
Д. Рікардо показав, що міжнародний обмін можливий і бажаний в
інтересах усіх країн. Він
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20