Читать онлайн работу по дисциплине: Медицина и здоровье

Реферат Коносамент - характеристика умов його здійсненняТекст реферата Коносамент - характеристика умов його здійснення

Страница: 5 из 8

коносамента FIATA FBL.
Коносамент на змішані переве зення має наступні особливості :
а ) експедитор бере на себе зобов 'я зання виконати чи організувати
перевезення товарів від місця , де він бере їхній під свою відповід
альність , до місця призначення ;
б ) якщо на ньому немає оцінки "не обертається ", даний коносамент
оформляється як документ на право власності ;
в ) експедитор пер едає товари в місці призначення тільки при наданні
одержувачем підп исаного екземпляра коносаменту ;
г ) коносамент на змішані перевезення з моменту оформлення
експедитором є свідченням того , що експедитор прийняв від відправника
то вари під свою відповідальні сть .
Транспортний документ на змішані перевезення має покривати не менш
ніж два різні види транспорту , бути “чистим” (не містити
позначок про дефектний стан товару або упаковки ), мати позначку про
відправку товару , прийнятого до перевезення , або про навант аження
на борт із позначкою про дату навантаження , повинен також бути
представлений повний комплект його оригіналів . Під цим документом
ставить підпис перевізник , оператор змішаних перевезень або капітан
судна . Якщо за них підписується агент , він повинен і дентифікувати
себе і зазначити , від чийого імені він виступає . Вантажоодержувач і
сповіщувана сторона мають відповідати умовам акредитиву , а опис
товару — не суперечити таким умовам . Не повинно бути посилань
на чартер -партію , і якщо документ виписується з а наказом
відвантажника , то він ставить на звороті документа індосамент .
Чартерний коносамент . Коли компанія чи окрема особа фрахтує (бере в
наймання ) судно в його власника , на борту може залишатися
незаповнений вантажем простір . Експортер може укласти угод у з
наймачем судна , про завантаження товарів на частину вільного простору
. У такому випадку контракт на перевезення укладається між експортером
і наймачем даного судна , а не з його власником . Коносамент ,
оформлений на цей рейс , повинний містити вказівку " з а чартер
-партією ", а контракт на перевезення посилання на контракт про
наймання даного судна . Це договір , згідно з яким вантажі
перевозяться трамповими суднами .
Особа , яка зафрахтувала все судно , може використати вільне місце на
ньому для перевезення до даткового вантажу . Відправники товару на
цьому судні укладають договір перевезення не з власником судна , а з
особою , яка його зафрахтувала . Цей договір перевезення відповідає
умовам договору про фрахтування судна (чартер -партія ), і на
коносаментах , оформл ю ваних у таких випадках , стоятиме позначка
“відповідає договору про фрахтування судна” . Як правило ,
банки через юридичну складність договору про фрахтування судна неохоче
приймають такого роду коносаменти як забезпечення авансу або при
видачі платежу з акр е дитиву . Коносамент на умовах чартер -партії
повинен мати відповідну вказівку стосовно цього , що відрізняє його
від звичайних контрактів на перевезення . У такому коносаменті може
бути відсутнє найменування
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8