Читать онлайн работу по дисциплине: Медицина и здоровье

Реферат Продуктивні сили КитаюТекст реферата Продуктивні сили Китаю

Страница: 5 из 21

вплив на розвиток глобальної культури людства. Згадаємо, що китайці
винайшли компас, порох, папір, паперові гроші, порцеляну, шовкові
тканини. Китай здавна відзначався високою культурою землеробства,
особливо поливного вирощування рису. Китайці першими почали вживати
чай.
1 .3 . Історичні
В Китаї зародилися такі релігіознофілософські вчення як даосизм і
конфуціанство. Вони здійснили значний вплив на ментальність народних
мас і на соціальний устрій Китаю. Філософія Конфуція (Кун цзи)
впроваджувала ідеї глибокого поважання батьків, старших, правителів;
кожна людина повинна знати своє місце в суспільстві і відповідно з цим
сумлінно виконувати свої обов'язки. В різних соціальноісторичних
обставинах ці ідеї справляли позитивний або негативний вплив на
розвиток китайської економіки. З одного боку, вони формували в
китайському народі традиції працелюбства. З іншого боку, ці ідеї
консервували феодальні порядки в країні. Невимогливість до зовнішніх
обставин, скромність у побуті часто оберталася браком ініціативності.
Конфуціанство сприяло формуванню ідеї причетності окремої маленької
людини до колективу: колектив (починаючи з сім'ї) — цінність
більш високого порядку, ніж особистість окремої людини. В роки
колективізації комуністичні ідеологи Китаю дуже вдало використовували
цю особливість світогляду китайця. Філософія даосизму пропагувала
кожній людині позицію невтручання у природний розвиток подій, що
культивувало політичну й соціальну пасивність.
Сплетіння філософських догм і природних якостей китайського народу
наклали відбиток на суперечливу ходу соціальноекономічного розвитку
Китаю. В Середньовіччя Китай був однією з найцивілізованіших країн
світу і мав розвинуту на ті часи економіку, основою якої було сільське
господарство. Феодальний Китай, мабуть, був найбільш сприятливим
середовищем для втілення конфуціанських ідей, вплив яких на всі сфери
суспільства, в тому числі й на економіку, був найвідчутнішим. Китай
довгий час залишався найбільшою країною Азії за економічним
потенціалом. За деякими розрахунками, в 1800 р. на Китай припадало 33%
світового промислового виробництва (тоді як на вс ю Європу 28%, на США
— 0,8%)
Проте феодальні порядки тривали в Китаї надмірно довго; вони
консервувалися, не в останню чергу, пануванням ідеології, яка
засуджувала будьякі зміни в існуючому соціальнополітичному ладі. В XIX
столітті, коли в Європі й США вже давно існувала капіталістичні
відносини, здійснювався промисловий переворот, а в Японії відбувалася
революція Мейдзі, економічні відносини в Китаї застигли на рівні
феодальних порядків. Це гальмувало розвиток продуктивних сил країни.
Історичною трагедією для китайського народу стала колоніальна
експансія імперіалістичних держав. Наприкінці XIX й на початку XX
століть Китай опинився поділеним на "сфери впливу" між Великою
Британією, Францією, Німеччиною, Росією та Японією. Пограбування
ресурсів Китаю призвело до різкого падіння його економічного
потенціалу. В 1900 р. частка Китаю у світовому
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21