Читать онлайн работу по дисциплине: Налоги

Реферат Удосконалення процесів пам'яті на уроках англійської мовиТекст реферата Удосконалення процесів пам'яті на уроках англійської мови

Страница: 5 из 18

певні положення, а не окремі смислові одиниці. Тобто, щоб учні краще
запам’ ятали іншомовну лексику, необхідно дані слова застос ов
увати в речення х . Таким чином, вивчення зв’ язного тексту за
участю цих слів дасть змогу на довше їх запам’ ятати. Адже це
вже буде своєрідна практика їх застосування. Вона, як відомо, у
будьякій галузі показує кращі результати, ніж просто набір не
змістовних одиниць.
Нарешті підходимо до довгоочікуваного нами відтворення , що є , в
свою чергу, актуалізацією закріпленого матеріалу та показником його
запам’ ятовування. Фізіологічна основа цього процесу – це
актуалізація тимчасових нервових зв’ язків, що закріпились
раніше. Щоб відтворити інформацію, наш мозок знову вдається до ряду
певних операцій . С еред них:
згадування – вид відтворення без сприймання повторюваного (
спогади , як точно нор
малізовані в просторі і часі відтворення
образів в минулому; персеверація , настир ливі образи, що виникають
поза бажанням людини; контрибуція , що є відтворенням того, чого не
було насправді);
пригадування – вид відтворення, що пов’ язане з
активною розумовою діяльністю;

пізнавання – повторне сприймання.
Умови ефективного відтворення полягають перш за все у вдалому
забезпеченні умов запам’ ятовування та в чіткому визначенні
завдання.
Наступним процесом, про який уже, до речі, велась мова в поясненні
збереження, є характерний для усіх нас процес забування (зворотній до
запам’ ятовування). Він проявляється в тому, що втрачається
чіткість закріплення матеріалу в пам’ яті, зменшується його
обсяг, виникають помилки при відтворенні, відтворення стає неможливим.
Його фізіологічна основа – це різні види гальмувань:
– згасання;
– позамежне гал ьмування (діє сильний біологічно доцільний
подразник);
– проективне (на переддіюче) негативний вид попередньої
діяльності на наступну;
– ретроактивне – негативний вплив наступної на попередню.
Два останні види найчастіше трапляються з учнями при підготовці
домашнього завдання, коли ті намагаються за мінімум часу підготувати
максимум предметів, до того ж вив чаю ть схожі одне за одним.
Явище забування може бути як корисне, так і шкідливе. Позитивна
функція полягає в тому, що воно звільня є людину від зайвого об‘
єму інформації, яка після необхідного застосування стає непотрібною. У
даному випадку задіюється захисний механізм забування, який не
допускає перевантаження пам ’ яті. Негативна дія забування
проявляється в тому, що нерідко воно усуває або деструктуризує
попередньо набутий досвід, коли в пам’ яті стираються цілі блоки
інформації, необхідної для орієнтації в оточенні та плануванні дій. [
14 ]
Отже, для уникнення швидкісного забування слід між домашніми
завданнями робити перерву, частіше повторювати середину вивченого
матеріалу (адже саме в ній міститься головна суть питання), не
переходити одразу до підготовки
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18