Читать онлайн работу по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности

Реферат Карта умов праці. Характеристика з поясненнямТекст реферата Карта умов праці. Характеристика з поясненням

Страница: 6 из 7

розрізнення (графа 2) і запис ую відповідний розряд зорової праці.
Норми освітлення.
Таблиця 12
Ступінь точності зорової пр а ці Найм. розмір об’ єкта ро з
різнення , мм Зорова
праця Контраст відмінності
об'єкта з фоном Хар а ктеристика фона Освітленість Ро з ряд Підро з
ряд Штучне Природнє Сумісне Комб З а гал. Верх. Б о к. Верх. Бок. лк
КПО, е н ІІІ % КПО, е н ІІІ % Мала 1-5 V а
б
в
г Малий
Малий
Сере д ній
Малий
Сере д ній
Вел и кий
Сере д ній
Вел и кий
Вел и кий Темний
Сере д ній
Темний
Світлий
Сере д ній
Темний
Світлий
Світлий
Сере д ній 300
200
200
200
150
150
150
150
150
100
100
100
3
1
1,8
0,6
Для визначеного розряду зорової роботи з графи “Освітленість
→'3e Природне →'3e Бокове” виписати нормативне
значення КПО е н ІІІ (%).
Розрахувати нормований КПО для четвертого світлового пояса (Укр а
їна) за ф о рмулою
m = 0,9 – коефіцієнт світлового клімату для IV світлового поясу;
C = 0,6 – 0,95 – коефіцієнт сонячності клімату. Залежить
від орієнтації віконних отворів за сторонами горизонту (приймається
усереднений).
Порівняти е н ІV з фактичним значенням КПО (згідно варіанта).
Далі необхідно визначити характеристику фона. Фон – це
поверхня, на якій розглядається найменший об’ єкт розрізнення. У
залежності від коеф і цієнта відбиття поверхні с ( див. табл. 13) фон
може бути світлим (с > 0,4), середнім (с = 0,2-0,4), темним (с < 0,2).
У випадках, коли в якості фона можуть бути різні кольори за основу
приймається найгірший варіант (самий темний колір з усіх можливих вар
і антів).
Коефіцієнти відбиття світла поверхнями різного кольору.
Таблиця 13
Колір Коефіцієнт с Колір Коефіцієнт с Білий
Світложовтий
Світлобежевий
Світлоголубий
Світлозелений
Бежевий 0,9
0,75
0,69
0,45
0,42
0,38 Жовтокоричневий
Коричневий
Темнозелений
Темносірий
Темночервоний
Темносиній
Чорний 0,25
0,23
0,16
0,15
0,1
0,1
0,04
Далі необхідно визначити контраст об’ єкта розрізнення з фоном,
то б то наскільки чітко сприймається найменший об’ єкт
розрізнення на вищ е розглянутому фоні. Контраст може бути великим
(наприклад, між білим і чорним, темносинім і білим), середнім
(наприклад, між сірим і білим, св і тлосірим і чорним) і малим
(наприклад, між темночервоним і чорним, світлоблакитним і білим). У
випадках, коли можливі комбінації різних к о льорів, за основу
приймається найгірший варіант у бік малого контрасту.
Нормативне значення штучного загального освітлення (лк) вибираєт ь ся
навпроти комбінації обраних слів, які характеризують фон і контраст, у
графі “Освітленість – Штучна Загальна”.
Після заповнення граф 3 та 4 карти, у випадку, якщо факт менше но р
ми (Ф<Н) визначаємо ступінь шкідливості по табл. 14.
Для природного освітлення в «Карту умов праці» вноситься ступінь 1.
Для штучного освітлення ( освітленість робочої поверхні) ставиться :
Ш ступінь 1, при Ф = (від 0,5 Е н до Е н );
Ш ступінь 2, при Ф<
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7