Читать онлайн работу по дисциплине: Биология

Реферат ГормоныТекст реферата Гормоны

Страница: 6 из 6

е нзимолог ії вже в недалекому майбутньому принесе самі несподівані
можливості контролю над процесом старіння, подовжить період високої
творчої активності людини.
Використана література:
1. Кононский А.И. Физическая и колоидная химия 1986
2.Кучеренко Н.Е., Германюк Я.Л., Васильев А.Л. Молекулярные механизмы
гормональной регуляции обмена веществ. Киев: Вища шк., 1986.
3.Кучеренко МЄ., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М, та ін. Біохімія //
Підручн.: К.: Либідь, 1995.
4.Старушенко Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини.
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6