Учебная работа по дисциплине Статистика

Реферат Державне регулювання митної політикиТекст реферата Державне регулювання митної політики

Курсова робота
Державне регулювання митної політики
Зміст
Вступ
1. Характер истика митної політики держави
1.1. Роль і місце митної політики в системі державного регулювання
економіки
1.2. Історія митної справи
1.3. Порівняльна характеристика митної політики України з митною
політикою розвинутих країн
2. Характеристика державного регулювання митної політики
2.1. Характеристика сучасного стану державного регулювання митної
політики
2.2. Ретроспективна характеристика державного регулювання митної
політики
3. Впровадження св ітового досвіду митнотарифного регулювання в
Україні
Висновки
Список використаних джерел
Вступ
Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як
чинника сприяння державній незалежності, національній безпеці,
політичній стабільності, економічному розвитку, інтелектуальному
прогресу, відновленню європейської сутності країни. Ставлячи перед
собою мету інтеграції до європейських структур, Україна усвідомлює, що
західним державам належить провідна роль у сучасній міжнародній
системі, зокрема у світовому економічному комплексі і в міждержавних
інституційних механізмах управління глобальними і регіональними
процесами.
В Україні поступово формуються передумови включення її економіки до
глобальних та європейських економічних процесів. Створюється цілісна
система національного законодавства у сфері митних відносин,
формується механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом
його гармонізації відповідно до норм і стандартів ГАТТ/СОТ та країн
Євросоюзу.
В цьому контексті найважливішою складовою є визначення митної
політики держави, виявлення найбільш ефективного рівня захисту чи
відкриття економіки для зовнішнього ринку.
Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України
незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна тим самим
започаткувала свою самостійну митну політику та своє митне
законодавство. Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних
відносин та міжнародного співробітництва в інших галузях важко
недооцінити як і не треба переоцінювати. Це пояснюється перерозподілом
товарних ринків, необхідністю завоювати на них стійке становище,
отримати вигоду від ринкових механізмів, наповнити споживацький ринок.
Розвиток економічної активності населення України, різке посилення
міграційних процесів та гуманітарних зв'язків, міжнародного туризму, у
тому числі і його комерційних різновидів, дали поштовх для становлення
митного права на нових засадах. У той же час прозорість кордонів
створює передумови для економічних злочинів й підриву національної
економіки.
Одними з перших економічних законів України стали Закон України "Про
митну справу в Українській РСР" та Митний кодекс України. Поступово
митне право оформилось у відносно самостійну галузь законодавства й
знаходиться в процесі становлення. Деякі норми відміняються, інші
приходять їм на зміну. Хоча домінуючим підходом у регулюванні
відносин, які виникають при перетині кордону фізичними особами й при
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18