Учебная работа по дисциплине Иностранные языки

Реферат История возникновения Украинского государства (Укр.)Текст реферата История возникновения Украинского государства (Укр.)

Перші державні утворення на території сучасної України
1.Історичні корені українського народу. Трипільська культура.
2.Виникнення рабовласницьких держав на території сучасної України :
державні об’ єднання кіммерійців, таврів, та сарматів. Скифське
царство. Грецькі містадержави Північного Причорномор’ я.
3. Перші слов’ янські держави. Антське царство.
1. Історичні корені українського народу. Трипільська культура.
Київська Русьранньослов’ янська держава з центром у Києві
виникла на рубежі VII-IX
століть. Існування цієї держави охоплює
період з IX століття по 30-ті роки XII століття. Територіальні
мережі – від Балтики до
Чорного (“Руського”) моря
і від Карпат до ВолгоОкського межиріччя .
лово” Русь” часто використовувалось у географічному
значенні, як визначення території Сер
еднього Подніпров’ я.
Візантійці називали русів скитами або тавроскитами.
Ім’ я “Русь” у X-XII століттях було тісно
пов’ язано з Київщиною. Цим словом спочатку називали варягів,
потім землі полян у центральній Україні, а потім – те
політичне утворення , діставше назву Київська Русь. Слово
“Україна” вперше з’ являється в літописах у 1187 р. і
вживається як географічне поняття Київського порубіжжя. Український
народ сповнений духу національнокультурного відродження. Йому належить
давньоруська історична спадщина, включаючи мову, культуру,
державність. Ще до революції немало російських вчених вважали Київську
Русь невід’ ємною частиною національної історії Росії, а
українські вчені – відповідно – України. Одні з вчених
стверджували, що після розпаду Київської Русі населення Наддніпрянщини
не прийшло на територію Центральної Росії і згодом утворило Московську
державу. Інакше кажучи вони навіть не помічали існування окремого
українського народу! Інші вважали, що російський народ не моє
будьякого відношення до Київської Русі. В радянський історіографії
післявоєнного періоду вводиться поняття єдиної давньоруської
народності, яка нібито дала початок трьом спорідненим народам:
російському, українському і білоруському. Це суто політична акція
– “злиття націй”.
Взагалі, розглядаючи події в житті українського народу, треба
справедливо сказати, що за масштабами вони перевершують усі інші
соціальні конфлікти тогочасної Європи. Хто тільки не посягав на
країну, не маячу самостійної Української держави! Українське минуле
– це історія народу, змушеного боротися за виживання і розвиток.
Колись аграрна за самою своєю суттю, Україна стала індустріальною в
надзвичайно швидкий час.
Трипільска культура
Ще археологічна культура часів мідного століття, пам’ ятники
якого розповсюджені на Правобере
жній Україні та в Молдові. Назва
– від с. Трипілля Київської області. Де на при кінці 19 ст.
вперше знайдені пам’ ятники цієї культури. Основні заняття людей
часу трипільської
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12